අපේ පන්සල

siri wijayaramaya

1943 – අපේ‍්‍රල් 04

රාජ්‍ය වර්ෂ 1937 දී පමණ ආරම්භ කළ අවාස පංසල හෙවත් සිරි විජයාරාමය විහාරස්ථාකයේ ආදි කර්තෘ වරයන් වහන්සේ වුයේ ශාස්ත‍්‍රපති පණ්ඩිත පූජ්‍යපාද දෙවුන්දර ධම්මාරාම නාහිමිපාණන් වහනසේය. සැදැහැවතක පරිත්‍යාග කළ ඉඩමක ඇරඹි මෙම අරම ආරම්භක යුගයේ ඉතා දුෂ්කරතා මධ්‍යයේ පවත්වාගෙන ගිය අප නාහිමිපාණන් එකළ නිතර පවසති. අප නාහිමිපාණන් ගොඩනැගිලි තනනවා වෙනුවට මිනිසුන්ගේ සිත් සැනසුමට මුල්තැන දුන්නේ කුඩා අවාස ගෙය තුළ සිටය. වත්මන් විහාරාධිපති පුජ්‍ය දෙවුන්දර ධම්මරුචි හිමිපාණන් අදවන විට එය සියළු විහාරාරංගයන්ගෙන් සමලංකෘත වු විහාරස්ථානයක් බවට පත්කොට ඇත.

 

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>