මිහිඳු පෙරහැර

රාජගිරියේ මිහිඳු මහ පෙරහැර

54

අපේ මිහිඳු මහා පෙරහැර දහම් පාසල් හා ප‍්‍රදේශයේ පාසල් දරුවන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් 2007 ජුනි මස 17 දින පොසොන් පෙරහැරක් ලෙසින් ආරම්භ වියි. එම පෙරහැර දුටු ප‍්‍රදේශයේ විද්වතුන් වාර්ෂික පෙරහැර ලෙස පැවැත්වීමට අදහස් කළහ. වර්තමානයේ මෙම පෙරහැර රාජගිරියේ පැවැත්වෙන එකම මිහිඳු මහා පෙරහැර බවට පත් වී ඇත. 2013 වසරේ ද එම පෙරහැර උතුම් දළදා වහන්සේ වැඩම කරනු ලබන නැදුන්ගමුවේ හස්ථිරාජයා මත සධාතුක දා කරඩුව තැන්පත් කොට 2013 ජුනි මස 30වන ඉරුදින සවස 5. ට එම පෙරහැර පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත...

Read More