අප විහාරස්ථානයෙහි වාර්ෂික කඨින පිංකම – 2014

අප විහාරස්ථානයෙහි වාර්ෂික කඨින පිංකම මෙවරත් වප් මස 11 වන, 12 වන දිනයන් හී දී පැවැත්වේ. එදින පස්වරු 7 ට බෝධි පූජා පිංකමත්, පස්වරු 9 ට සර්ව රාත්‍රික පිරිත් දේශනයත් සඳහා සියලු කටයුතු යොදා ඇත. පසුදින අලුයම 3 ට අංක 120/1 දරණ නිවසින් පිටත් වන, කඨින පෙරහැර වීදි සංචාරයේ යෙදේ.

උදෑසන විසි පස් නමකට අධික මහා සංඝ රත්නය උදෙසා දානය පිළිගැන්වේ. එදිනම සවස 7 ට කඨින ආනිශංස සුමධුර ධර්ම දේශනය සිදු කිරීම විහාරාධිපති දෙවුන්දර ධම්මරුචි ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ විසිනි.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>